Nahrávam...

„...partner v zdraví aj v chorobe.“

Denzitometria

Je to rtg vyšetrenie minimálnymi dávkami žiarenia určené na zisťovanie hustoty kostí.

048/4399 227


MUDr. Miroslava Šalková reumatologička
Zuzana Lemešová sestra

Žiadanka o denzitometriu TU


Denzitometria je zobrazovacia metóda využívajúca rtg žiarenie na meranie hustoty kostnej hmoty. Používa sa na diagnostiku osteoporózy. Meria sa ňou absorpcia rtg. lúčov po prechode kostným tkanivom v miestach najčastejších zlomenín, t.j. v oblasti predlaktia, driekových stavcov a horného konca stehnovej kosti.  


Vyšetrenie je bezbolestné a na rozdiel od bežného rtg. snímkovania je dávka žiarenia zanedbateľná (s výnimkou ťarchavých žien). Denzitometrické vyšetrenie ordinuje odborný lekár s osteologickým zameraním - reumatológ, endokrinológ, ortopéd, nefrológ prípadne gynekológ.

"Ponúkame služby viac ako 20 ambulantných špecialistov, jednodňovú zdravotnú starostlivosť a preventívne prehliadky. Svoje služby sme od 1.7.2018 rozšírili o všeobecnú gynekologickú ambulanciu. " Poliklinika NovaMed

Telefonické objednávanie

  • Informátor č. 1
  • Informátor č. 2
  • Informátor č. 3
  • Echokardiografia
  • FRO
  • MR
  • CT
  • Kolonoskopia
  • Preventívne prehliadky a samoplatitelia
  • Email na stornovanie objednania
+421 (0)48 4399 130
<
+421 (0)48 4399 131
<
+421 (0)48 4399 161
<
+421 (0)48 4399211
<
+421 (0)48 4399 166
<
+421 (0)48 4165 500
<
+421 (0)48 4399 261
<
+421 (0)48 4399 161, +421 (0)48 4399 140
<
+421 (0)48 4399 146, +421 (0)902 847 785
<
<